GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-01-2022 15:43   Güncelleme : 25-01-2022 15:43

Kooperatifçilik Eğitiminde Temel Konular

Ülke genelinde kooperatif faaliyetleri için devlet tarafından maksimum oranda destek sağlanmaktadır.

Kooperatifçilik Eğitiminde Temel Konular

Ülke genelinde kooperatif faaliyetleri için devlet tarafından maksimum oranda destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda kooperatifçilik eğitimi programı da düzenlenmektedir. İlerleyen zamanlarda başlayacak olan kooperatifçilik eğitimine şartlara tabi olan kooperatifler katılım gösterebilecekler. Genel anlamda kooperatiflerin gelişimi ve daha çok aktif rol oynayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kooperatifçilik uzaktan eğitimi Ticaret Bakanlığı’nın yetki verdiği kurumlarca sürdürülecektir.

Kooperatifçilik eğitimi süresince temel konular ve destekleyici konular katılımcılara anlatılacaktır. 40 ders saati sürecek olan eğitimler online şekilde devam ettirilecektir. Bu bağlamda eğitimlere Türkiye’nin herhangi bir yerinden rahatlıkla katılım söz konusudur.

Uzaktan Kooperatifçilik Eğitimi Kooperatifçilik Kavramı ve Önemi

Online şekilde gerçekleştirilecek olan kooperatifçilik eğitimi kapsamında temel konular nitelikli içeriklere sahip olmaktadır. Özellikle de bir kooperatif oluşumunda yer alan üyelerin ve ortakların bilmesi gereken içerikleri kapsamaktadır. Bu bağlamda katılım gösterecek olan kooperatiflerin derslerin hepsinde etkileşimde bulunması önemlidir.

Temel konular içeriğinde yer alan başlıca kategorilerden biri de kooperatifçilik kavramı ve önemidir. Kooperatifçilik nedir ve nasıl bir oluşumdur ifadelerinin yanı sıra önemi de vurgulanmaktadır. Bu sayede bir kooperatifçinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair tüm bilgiler aktarılmaktadır. Aynı zamanda kooperatifçilik kavramı ve önemi başlığı altında farklı konulara da değinilecektir. Ders programı detaylı bir anlatım sistemine göre hazırlanmıştır.

Kooperatifçilik Eğitiminde Destekleyici Konular

Temel konuların yanı sıra kooperatifçilik eğitimi esnasında destekleyici konulara da yer verilmektedir. 40 ders saati süren eğitim süresince 10 ders saati destekleyici konulara ayrılmıştır. Temel konuların işlenmesinin ardından destekleyici konular ders programına dahil olmaktadır. Destekleyici konular genel olarak 4 ana başlıkta ayrılmaktadır. Kooperatiflerde girişimcilik, kooperatiflerde pazarlama, e – ticaret, insan kaynakları yönetimi ve etik kuralları gibi kavramların işlenmesi planlanmaktadır.

Destekleyici konular ile kooperatiflerin yerel ekonomide daha fazla etkin rol oynaması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda en nitelikli açıklamalara ve derslere yer verileceği belirtilmektedir. Resmi bir şekilde sürdürülecek olan eğitimler sonrasında kooperatiflerin daha geniş bir alana yayılması mümkün olacaktır. Henüz eğitimlerin başlangıç tarihi belli olmasa da sistem üzerinden ön başvuruda bulunmak mümkündür.

Online Kooperatifçilik Eğitimi E – Ticaret Dersi

Uzaktan internet aracılığı ile katılım sağlayabileceğiniz kooperatifçilik eğitiminde destekleyici konular fazlasıyla prestijlidir. Özellikle de günümüz dünyasında e – ticaret büyük bir etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda destekleyici konularda e – ticaret alanında da bir kategoriye yer verilmektedir. Eğitimler süresince e – ticaretin temel gelişimi, e – ticaret sektörünün yapısı ve geleceği konusunda açıklamalar yapılacaktır.

E – ticaret dersi içeriğinde yer alan diğer konuları sizlere aşağıda maddeler halinde belirttik. Tüm bu kavramları ve konuları Kooperatifçilik eğitimi genel ders programı içeriğinde dersler süresince alabilirsiniz.

  • E-Ticaret Sektörünün Geleceği
  • E-Ticaretin Hukuksal Boyutları
  • E-Ticarette Ödeme ve Finans
  • E-Ticarette Pazarlama ve İş Planı Oluşturulması
  • E-Ticaret İçin İçerik Hazırlama Stratejileri