GÜNDEM
Giriş Tarihi : 30-07-2022 10:53   Güncelleme : 30-07-2022 10:53

Marka Patenti

Marka Patenti

 

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından bir buluşun yapılması veya bir markanın tescillenmesi gibi işlemler için marka patenti alınır ve bu sayede kişinin hakları kanunen koruma altına alınmış olur.

Marka patenti; bir kimseye veya şirkete ait olan hizmetin veya malın diğer kişiler veya şirketlerden ayrılmasını sağlayan özel bir belgedir ve Türk Patent Enstitüsü tarafından verilir.

Bu belge sayesinde markanın baskıyla yayımlanması, çoğaltılması, istenilen yerde sahibi veya sahibinin yetki verdiği kişiler tarafından kullanılabilmesi, bir malın veya hizmetin hak sahibinin kim olduğunun hukuki olarak belgelenmiş olması gibi çok sayıda faydası vardır.

Aksi halde patente sahip olmayan kötü niyetli kişiler tarafından bir fikrin, logonun, hizmetin, malın vb. sahibi olduğunu iddia etmek adına önceden başvuru yaparak hukuki hakları ve gerçek veya tüzel kişiye ait olanları çalması, üzerinde hak iddia etmesi gibi riskler doğmaktadır. Bu nedenle mutlaka en kısa sürede bir alanda hizmet vermek isteyen veya fikrini korumak isteyen bireyler bunu TPE’ne bildirerek hukuki haklarını elde etmelidir.

Marka Patenti Nasıl Yapılır?

Marka patenti nasıl yapılır; marka patenti başvurusu yapmak isteyen kişiler Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli evrakları göndererek online yoldan veya fiziki evraklar ile başvurusunu gerçekleştirebilir. Bu aşamada tüm işlemlerin daha hızlı ilerleyebilmesi ve bir sonraki adıma geçilebilmesi için gerekli evrakların eksiksiz olarak gönderilmiş olması gerektiği unutmamalıdır.

Eksiklik fark edilmesi durumunda TPE tarafından kişiye 2 aylık ek zaman tanınmaktadır ve bu sürenin sonunda ilgili eksik belgeyi iletmeyen kişilerin işlemleri iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Eksiklik olup olmaması halinde incelemeler yapıldıktan sonra TPE tarafından başvuru sahibine yazı gönderilerek bilgi verilmektedir. Başvuru ve süreçler ile ilgili marka patenti hakkında dikkat edilmesi gerekenler;

  • Başvuruyu gerçekleştiren kişinin bu tarihin devamındaki 15 aylık süreç içerisinde araştırma ücretlerini ödemesi, makbuzları göndermesi ve araştırma talebini yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.
  • Araştırma süreci sona erdiğinde TPE tarafından kişiye inceleme raporu gönderilir.
  • İlk inceleme talebi gerçekleştirilir ve gerekli ücretler ödenir, ücret makbuzları iletilir.
  • TPE marka incelemesi raporunu başvuru sahibine iletir.
  • Rapor olumlu ise başvuru sahibinin Tescil Belgesi Düzenleme Bedeli ödemesi gerekmektedir. Bu ödeme gerçekleştikten sonra birey patentini elde eder.
  • Eğer rapor olumsuz sonuçlanmış ise patent vekilinden teknik cevap oluşturularak TPE’ye gönderilir ve 2. inceleme raporu talep edilir. Bu raporun olumlu olması halinde yine birey Tescil Belgesi Düzenleme Bedeli karşılığında patentine sahip olur.

Bu işlem 3 kere tekrar edilebilmektedir. TPE tarafından gönderilen 3. rapor artık son rapor niteliğine sahiptir. Olumsuz bir yanıt alınmışsa artık markanın patenti alınamaz demektir. Detaylar için https://donusumpatent.com.tr/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.