SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-09-2022 11:44   Güncelleme : 12-09-2022 11:44

Testis Kanseri Türleri Nelerdir?

Testis kanseri sınıflara ayrılması genellikle yapı ve hücre şekline göre yapılır.

Testis Kanseri Türleri Nelerdir?

Testis kanseri sınıflara ayrılması genellikle yapı ve hücre şekline göre yapılır. Ancak çoğu testis kanserinin temelinin germ hücreleri olduğu söylenebilir İki farklı germ hücre alt tipi vardır:

Seminom; Her yaştan erkeği etkileyebilmesine rağmen, genel olarak yaşlı erkeklerde daha sık görülen testis tümörleri, tüm testis kanserlerinin yaklaşık yarısını oluşturur. Agresif olmayan yarı epitel tipi radyasyon tedavisine daha iyi yanıt verdiğinden, bu vakalarda tedavinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Seminom olmayan; Testis kanseri olarak da bilinen non-seminom, genellikle 15 ile 30 yaş arasındaki genç erkeklerde görülen bir testis kanseri türüdür. Çok hızlı büyüme gösteren ve yayılan kanser hücresi birkaç alt bölüme ayrılır. Embriyonik karsinom, yolk sac, kolanjiokarsinom ve teratom teratom değildir. Bu alt türleri genellikle iki farklı türlerin karışımı olarak ortaya çıkmaktadır. Hakkiperk sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Testis Kanserinin Yayılma Evreleri

Testis kanseri; Kolanjiokarsinom dışında lenfatik yolla metastaz yapar. Koryokarsinom, diğer tiplere kıyasla atipik bölgelere metastaz yapan ve erken, kötü prognozlu bir kan kanseri türüdür. Testis tümörleri öncelikle T1 ile L4 arasında ve böbrek çevresindeki ana ven (aort ve vena kava) etrafındaki lenf düğümlerine metastaz yapar. Testis, böbrek ile aynı doğuştan orijine sahip olduğu bu bölgelere metastaz yapar.

Önce metastazlar bu alana yerleşir, daha sonra yavaş yavaş akciğerin üst bölgelerine mediastene metastaz yapar ve supraklaviküler düğümler ortaya çıkar, alt bölgeler, pelvik lenf düğümlerine. Gelişmiş evlerde akciğer, karaciğer, kemik ve beyin metastazları görülür. Hakkiperk sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: https://www.hakkiperk.com/tr/hizmet/detay/142/testis-kanseri