GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-11-2022 15:13   Güncelleme : 25-11-2022 15:18

Güvenlikli İskele

İskele, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir iş ekipmanıdır. Cephelere, çatılara, çerçevelere, duvarlara ve tavanlara erişime izin vererek inşaat veya onarımın her aşamasında iş verimliliğini ve güvenliğini garanti ederler.

Güvenlikli İskele

İskele, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir iş ekipmanıdır. Cephelere, çatılara, çerçevelere, duvarlara ve tavanlara erişime izin vererek inşaat veya onarımın her aşamasında iş verimliliğini ve güvenliğini garanti ederler. Ancak inşaat şirketlerinde ciddi kaza risklerinin (yüksekten düşme, nesnelerin düşmesi, iskelenin çökmesi vb.) Denetçiler tarafından şantiye ziyaretleri sırasında tespit edilen tüm eksikliklerin neredeyse yarısı, iskelenin kötü durumda olması veya yanlış kullanılmasıyla ilgilidir. Personelin güvenliğini garanti altına almak için yönetmelikler, iskelelerin periyodik olarak denetlenmesini sağlar ve bu kurulumları kurmaktan, sökmekten veya değiştirmekten sorumlu kişilerin eğitim almasını gerektirir.

Güvenlikli iskele sadece montajcılar için değil, aynı zamanda üzerinde çalışmaya çağrılan tüm mesleklerden işçiler ve diğer işçiler veya yerden geçenler için de bir tehlike kaynağıdır. Güvenlikli iskele, dikey elemanlardan, yatay elemanlardan ve stabiliteyi sağlayan destek elemanlarından, zeminde destek aksesuarları ve kafa desteğinden oluşan ağsı yapılardır.

Güvenlikli İskele Çeşitleri

Sabit tabanlı iskele; yapısı yalnızca borulardan ve bileziklerden oluşur. Atalet momenti tüm yönler için, özellikle sıkıştırılmış elemanlar (direkler, köşegenler) için eşit olduğu için, elemanların seçimi borulara sabitlenmiştir, en çok kullanılan yuvarlak çelik borulardır. Prefabrike elemanlardan inşa edilmiş, zeminde veya plakalar ve krikolar aracılığıyla sağlam destekler üzerinde duran metal yapıda. Genellikle yapıya sabitlenir. Bu yapılar çalışma katları ve erişim araçları ile donatılmıştır. Güvenlikli iskele, inşa edilecek veya tamir edilecek yüksek katlı bir binanın ve/veya karmaşık mimarinin (köprü, baraj, çan kulesi vb.) tüm noktalarına çalışanların erişimini sağlamak için tasarlanmıştır. Birden çok güvenlikli iskele çeşitleri için www.urtim.com bakabilirsiniz.

Yuvarlanan iskeleler; mobil iskele, bitirme sektöründeki çoğu kullanıcı (boyacılar, sıvacılar vb.) tarafından bir işin bitirme aşamasında daha çok kullanılır. Mobil iskele hızlı kurulur, çok yönlüdür ve maliyet açısından avantajlıdır. Sehpalar üzerindeki iskeleler, genellikle bir binanın içinden duvarların inşası gibi düşük yüksekliklerde yapılan işler için kullanılır. Braket iskele, esas olarak bireysel evlerin inşası veya onarımı için kullanılır. Merdiven takozlarıyla iskele kurmak yasaktır.

Güvenlikli İskele Kullanılmadığı Zaman Oluşabilecekler

İskele satın aldığınız yeri iyi incelemeniz gerekir. Aksi takdir de iskele olsa bile aşağıdaki olumsuzluklar meydana gelir Urtim sitesinde güvenlikli iskele için güvenle bakabilirsiniz.

İskelenin neden olduğu riskler şunları içerir:

  • Yüksekten düşme, düşen cisimler,
  • Elleçleme,
  • Elektrifikasyon,
  • İskelenin kısmen veya tamamen çökmesi,
  • İskelenin devrilmesi
  • İskele kazaları alanında iskeleden düşme ve iskele üzerine düşme % 50'den fazla ile en büyük kaza riskini temsil etmekte, bunu "çarpışma, takılma" takip etmektedir.

Tüm bu riskleri ortadan kaldırabilmek için kalıp ve iskele temin edilen yerin köklü ve işinde güvenilir olmasına dikkat edilmesi gerekir. Güvenlik, iskele konusunda oldukça yüksek öneme sahiptir. Sizler de https://urtim.com/iskele-sistemleri/euroscaf-guvenlikli-iskele-sistemi/ sitesi ile tüm beklentilerinizi ve isteklerinizi güvenle karşılayabilirsiniz.