YAŞAM
Giriş Tarihi : 08-09-2023 11:11   Güncelleme : 08-09-2023 11:11

Kolon Kanserinde Patoloji Sonucunun Önemi Nedir?

Tedavide evreleme önemli olup genellikle Evre 1 ve 2 de yakalamak ana prensiptir.

Kolon Kanserinde Patoloji Sonucunun Önemi Nedir?

Kalın bağırsak (kolon) kanserlerinde patolojik inceleme oldukça önemli olup bunun için kolorektal cerrah ve bununla ilgilenen patoloğun deneyimi oldukça önemlidir. Cerrahiden sonraki kolon kanseri tedavisi planlanması ve hastanın yaşam süresi (survey) ile kalitesi açısından onkologa yol gösterecek olan bu patoloji raporudur.

Patoloji raporu için kolorektal cerrahınız mutlaka kaliteli bir cerrahi yapıp sağlam cerrahi sınırlarda tümör ile temizlik yapmalı ve bununla birlikte yeterli lenf nodu diseksiyonu yapmalıdır. ( Kabul edilebilir en az lenf nodu 12’dir). Bu spesmen labarotuvara gönderilir ve uygun boyamalar yapılır.

Raporda neler olmalıdır?

Kanserin tipi

Evrelemesi

Kanserin hangi bölgede olduğu

Diferiansiasyon derecesi (grade)

Kana ve lenf bezlerine yayılım durumu

Yan kısımlara yayılımı (radial sağlamlık)

Cerrahi sınırların sağlamlılığı ( üst ve alt kısma)

Tümörün bağırsak duvarını aşıp aşmadığı ( T evresi)

Lenf nodu sayısı ve yayılımı ( N evresi)

Komşu yakın organ çıkarıldıysa, yayılım varsa belirtilmeli

Tümör tipi Nedir?

Kalın bağırsak kanserlerinin %95’i adenokarsinom olarak sonuçlanır. Bunlar salgı bezlerinden gelişen kanserleri ifade eder. “Müsinöz adenokarsinom” yazarsa müsin salgıladığını gösterir ve daha kötü bir tiptir. Yine “taşlı yüzük hücreli adenokarsinom” denilen bir alt tipte kötü seyreden alt tiplerdendir.

TNM Sınıflaması (Evreleme)

T evresi tümörün barsak lümenindeki dışarıya doğru büyümesini, N evresi lenf nodlarına yayılımını, M evresi ise uzak organlara yayılımını ifade eder. M evrelemesi ameliyat öncesi ya da sonrası , ya da ameliyatta karaciğere, kemiğe ya da beyine metastaz varsa ortaya çıkar. Patoloji raporunda sadece T ve N evresi vardır.

T evresi

  • T: Primer Tümör

Tx: Yayılım derinliğinin belirlenemediği durumlar.

Tis: Tümör karsinoma in-situ aşamasındadır.

T1: Kanser submukozaya ulaşmıştır.

T2: Kanser kas tabakasına ulaşmıştır.

T3: Kanser tüm bağırsak duvarı katlarını tutarak dışarı çıkmış ve çevre yağ dokusuna geçmiştir.

T4: Kanser karın zarına veya çevre organlara yayılmıştır.

N evresi

  • N: Bölgesel lenf bezi tutulması.

Nx: Lenf bezi tutulumu değerlendirilememiştir.

N0: Lenf bezi tutulumu yoktur.

N1: Lenf bezlerinden 1-3 lenf bezine metastaz vardır.

N2: 4'ten fazla lenf bezine metastaz vardır.

N3: Aynı isimli ana damar yatağı boyunca yer alan lenf bezine metastaz vardır.

M evresi

  • M: Uzak organ yayılımı

Mx: Uzak metastaz değerlendirilmemiştir.

M0: Bilinen uzak organ metastazı yoktur.

M1: Kanser uzak organlara yayılmıştı

Evreleme

Evre 0: Tümör yok

Evre 1: Tümör sadece bağırsak lümeni içinde sınırlı, duvarı aşmamış.

Evre 2: Tümör bağırsak duvarını aşmış

Evre 3: Tümör lenf bezlerine yayılım yapmış

Evre 4: Uzak organlara yayılım yapmış.

Şu an için bir özellik yoksa Evre 2 de dahi hastalara kemoterapi verilmeyip ilk 2 yıl yakın gözlem yapılır. Evre 3 sistemik kabul edilip kemoterapi verilir. Evre 4 te ise ameliyat yapılmayıp direk neoadjuvan kemoterapi verilir. Daha fazla bilgi ve randevu için https://eyupmuratyilmaz.com/kolon-kanseri-tedavisi adresini ziyaret ediniz.